Una oportunitat per a transformar Esparreguera

L’Agenda Urbana d’Esparreguera és un nou model de planificació de tots els aspectes vinculats a l’àmbit urbà, que aporta una nova manera de planificar, finançar i gestionar el municipi, tot impulsant la participació de la ciutadania i dels agents implicats, des d’una perspectiva innovadora i sostenible.

Aquesta aposta estratègica d’alcaldia, té dos grans objectius: d’una banda, modernitzar els instruments de diagnosis de la vila per a fer millor política pública i, per l’altra, modificar els vincles entre l’administració i la ciutadania per a fer-los més transparents, àgils i moderns.

Ha de ser un nou marc de governança municipal i una metodologia de disseny i avaluació de les estratègies urbanes basada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les seves metes.

Actualment s’estan desenvolupant els projectes pilot associats a l’antiga N-II i Colònia Sedó per a establir palanques de canvi cap a una Esparreguera més sostenible i inclusiva.

Vols rebre més informació?