Què és la participació ciutadana?

> La participació ciutadana és un compromís democràtic de corresponsabilitat en el disseny i la gestió dallò públic i que possibilita la innovació social.

> La participació ciutadana és un dret i un deure que permet exercir la ciutadania, des de una actitud activa, responsable y compromesa.

> La participació ciutadana es un procés d’aprenentatge personal i col·lectiu que permet l’adquisició d’habilitats, el compartir coneixements i experiències des de l’escolta activa, el diàleg, la igualtat i el respecte a la diversitat.

> La participació ciutadana genera espais de trobada on construir un projecte compartit. Són espais de deliberació i concentració que propicien el debat, el pensament i la reflexió amb un objectiu comú i compartit, dels quals se’n genera solucions, estratègies i accions de forma col·lectiva.

> La participació ciutadana és un instrument que reforça la cohesió i el capital social de la ciutat; el sentiment de pertinença i la corresponsabilitat; i la transformació de les relacions, generant valor públic.