En què consisteix?

L’ajuntament d’Esparreguera com a part de la seua Agenda Urbana proposa un projecte pilot entorn a la Colònia Sedó, peça patrimonial i identitària clau en la història del municipi i del Baix Llobregat. Un projecte dirigit a connectar i impulsar iniciatives i agents, existents i potencials, amb objectiu principal de regenerar de la Colònia.

  • Concloure un Pla Estratègic Marco, que integre les diferents iniciatives existents, avalat pel Comissionat de la Colònia Sedó, en el qual es concreten objectius estratègics compartits per totes les entitats, alineats amb els objectius de l’Agenda Urbana.
  • Constituir un espai de governança multilateral i multinivell -Comissionat i/o Colònia Sedó LAB- compost per les diferents institucions públiques i entitats de la societat civil implicades amb la Colònia.

Com i quan?

Es compaginarà un qüestionari intern als agents locals entrevistats per a contrastar postures i accions realitzades amb entrevistes a agents supramunicipals.

A partir de febrer es convocaren diverses sessions del Comissionat de barris físiques o en línia amb els agents locals i supramunicipals per a la creació del diagnòstic, marc i propals estratègiques. Finalment es realitzarà un taller tècnic amb la ciutadania de treball participatiu sobre les accions proposades.