Què és una Agenda Urbana?

És un pla integral i participat que defineix la visió de futur del municipi, les línies d’actuació i projectes prioritaris atesos els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, l’Agenda Urbana Estatal i l’Agenda Urbana de Catalunya.

Què és un projecte pilot?

Les Agendes Urbanes es componen d’un conjunt de projectes estratègics per a la consecució de municipis sostenibles i inclusius. Un projecte pilot és la implementació a petita escala d’aquests projectes per a avaluar la viabilitat, cost i duració.

Com serà l’Agenda Urbana d’Esparreguera?

L’Agenda Urbana d’Esparreguera és una aposta estratègica que tractarà de modernitzar els instruments de diagnosi de la vila per a millorar la política pública, incorporant un model de governança que tractarà de crear nous vincles entre l’administració i la ciutadania.

El procés també contempla establir un model per a implementar millores urbanes en els projectes pilot situats a l’antiga N-II i a la Colònia Sedó.