Procés de redacció

> Anàlisi i Diagnòstic: radiografia del municipi a partir d’indicadors temàtics de la AUE, de la AUC, i els plans i projectes existents a Esparreguera. Detectar els reptes i problemes del municipi en el seu conjunt i dels seus barris i urbanitzacions.

> Participació: entrevistes, tallers i qüestionaris, per a generar una visió de futur compartida, identificant i prioritzant projectes.

>Marc Estratègic, Pla d’Implementació i Seguiment: concreció dels objectius prioritaris del municipi i la seua materialització en línies d’actuació, projectes i indicadors de seguiment.