En què consisteix?

Aquest treball és un projecte pilot de l’Agenda Urbana d’Esparreguera i el resultat seran les bases per a l’elaboració del futur projecte de reurbanització d’aquest eix urbà tan fonamental per millorar la qualitat de vida a Esparreguera.

Es tracta d’una avinguda amb un disseny urbanístic arcaic, herència de l’antiga N-II on aleshores no es tenia present elements troncals de l’urbanisme actual com l’accessibilitat, la seguretat, la naturalització, el confort i la uniformitat. Són més de 2 km de longitud de carrer que requereixen a més de la millora del seu disseny la renovació de les seves infraestructures. Igualment, és important tenir en compte que el cost de l’obra és molt elevat de manera que la seva execució es desenvoluparà al llarg dels pròxims anys, amb l’objectiu que en cinc anys sigui visible part de l’actuació.

Fins a l’abril passat ha estat obert l’enquesta per a recollir valoracions i propostes per a la regeneració de l’antiga Nacional II. Malgrat que la participació no ha estat molt elevada, recull un marge d’error inferior al 10% i s’ha obtingut un alt nivell d’acord amb les 14 directrius de millora que pautaran les condicions tècniques del futur projecte de reurbanització del carrer, un projecte que es desenvoluparà en diferents fases en els pròxims anys.

X. Xarxa > connectivitat accessibilitat i seguretat

1. Avinguda amb velocitat calmada, amb una circulació motoritzada minimitzada i descongestionada (les propostes de canvis en la mobilitat (circulació i velocitat) hauran de ser acompanyades d’un estudi específic de mobilitat del nucli urbà que acompanyi al futur projecte de reurbanització del carrer)

2. Avinguda amb aparcaments dissuasius que assegurin places a prop al nucli urbà i que redueixin la presència de cotxes en l’avinguda

3. Avinguda com a distribuïdor de transport públic del municipi, amb parades d’autobús còmodes, accessibles i segures

4. Avinguda amb infraestructura per a la mobilitat ciclista i vehicle elèctric personal continu i segura

5. Avinguda amb superfície de càrrega i descàrrega ben distribuïda i regulada

6. Avinguda passejable i segura que facilita i integra tots els itineraris quotidians

E. Espai > habitabilitat i identitat

7. Avinguda confortable tant de dia com de nit, amb ombres, nova il·luminació per als vianants i amb circulació calmada que assegura baixos nivells de soroll

8. Avinguda naturalitzada, nou corredor verd amb arbrat amb superfície de zona verda ampliada i biodiversa al llarg de tot el viari, complementada amb eixos verds transversals que connectin el carrer amb els recursos naturals annexos

9. Avinguda amb instal·lacions eficients i sostenibles, amb una instal·lació de clavegueram i drenatge renovada, la xarxa d’abastament millorada i la ubicació dels punts de recollida de residus revisada (aquests seran renovats durant 2023 passant a ser contenidors en superfície)

10. Avinguda amb una imatge i materialitat unificada, un nou disseny urbà coherent amb intervencions per a significar els elements històrics i identitaris com són el passat industrial d’Esparreguera i les visuals al massís de Montserrat

11. Avinguda equipada amb zones d’estada i punts de descans segurs i accessibles al llarg de tota la seva extensió, de manera que sigui confortable per a persones de totes les edats i diversitats

A. Activitats  > persones usuàries, usos i gestió

12. Avinguda amb microespais públics atractius i singularitzats, amb mobiliari i disseny per a la diversitat de persones usuàries i activitats quotidianes que tenen lloc en l’avinguda. Situats en els trams de carrer més amplis (F. Marimon II) i en els encreuaments clau amb major superfície per als vianants

13. Avinguda amb activitats socioeconòmiques i socioculturals dinàmiques gràcies a programes de dinamització econòmica, facilitació d’obertura de negocis, gestió, integració de terrasses, entre altres

14. Facilitar la permanència d’un grup de treball en la Comissió de barris a favor de la dinamització i millora de l’Avinguda, per a articular la participació per a la presa de decisions que acompanyen el desenvolupament del projecte de reurbanització, a més de col·laborar i facilitar en la programació d’activitats.

Seccions tipus orientatives per a la reforma del viari

Com exemple es presenten 3 opcions de com es poden aplicar les directrius de manera orientativa, des d’un tram de F. Macià amb 18 m d’amplitud, fins a dos trams tipus de F. Marimon amb seccions de 25 m i 39 m d’ample. 

Com i quan?

El procés participatiu té dues fases una primera dirigida a diagnosticar l’estat actual de l’avinguda i les seves necessitats de millora i una segona de disseny col·laboratiu de les directrius que dirigiran la seva futura reurbanització.

Des del gener passat, s’ha estat treballant en el diagnòstic participatiu de l’Antiga N-II amb la finalitat d’arribar a unes propostes de millora compartides. També s’ha realitzat una enquesta online i a peu de carrer amb un elevat percentatge de persones participants. Aquí pots veure els resultats:


En la segona fase, del 29 de març al 11 d’abril s’ha obert una enquesta per permetre a la ciutadania validar amb el nombre més gran d’esparreguerins i esparreguerines les propostes, de manera que siguin del tot representatives de la imatge de futur que la ciutadania desitja per a l’avinguda: