Sessió de Projectes estratègics de l’Agenda Urbana d’Esparreguera

La pròxima sessió del Comissionat de barris se celebrarà dijous 24 de novembre a les 19h:00 a la Sala de plens de l’Ajuntament d’Esparreguera

La segona trobada del Comissionat de Barris es realitzarà el dia 24 de novembre a la Seu Municipal (Plaça l’Ajuntament, 1) a les set de la tarda per a parlar sobre els projectes que poden donar resposta als punts clau identificats en el Diagnòstic participatiu.

S’exposaran els resultats del diagnòstic sobre els quals es construirà l’estratègia municipal. Es treballarà al voltant dels objectius i temes rellevants de l’última sessió. L’objectiu és reflexionar sobre els projectes que necessita Esparreguera per a ser un municipi més sostenible i inclusiu. També s’organitzarà el Grup de treball de l’antiga N-II i s’explicaran les dates clau del procés.

Es recomana inscripció prèvia per a l’assistència al taller en el següent enllaç: https://bit.ly/DiagnosticParticipatiu

Pròxims passos de l’Agenda Urbana d’Esparreguera

Després de l’esdeveniment del passat 27 d’octubre, els espais de participació continuen oberts

La sessió del passat dijous 27 d’octubre es va realitzar amb una afluència de més d’una trentena de persones, moltes de les quals representaven a les gairebé vint entitats, associacions i col·lectius que es van acostar a participar. Després de la presentació a càrrec de l’alcalde Eduard Rivas es van constituir taules de treball que van ajudar a identificar els aspectes clau a treballar del municipi.

Amb aquest esdeveniment també es posa en marxa el Comissionat de Barris, una estructura oberta a la ciutadania que pretén servir de nexe entre els barris i l’administració pública. Per aquest motiu es va reservar un temps per a exposar el model de governança i explicar les seves implicacions.

Ara el procés de redacció de l’Agenda Urbana continua, per la qual cosa, l’Ajuntament ha obert un procés en la plataforma de participació «Dexideix Esparreguera» on s’informarà dels següents passos i activitats:

Així mateix, s’ha obert una enquesta online perquè la ciutadania pugui bolcar les seves inquietuds i s’han instal·lat, en diversos equipaments municipals, punts fixos de participació per a recollir opinions de la ciutadania a peu de carrer.

Sessió de diagnòstic de l’Agenda Urbana d’Esparreguera 

La primera sessió col·laborativa amb la ciutadania es realitzarà el 27 d’octubre a les 19h a Can Pasqual i serà oberta a tota la població i a les entitats socials del municipi. 

L’àmbit social de l’Agenda Urbana d’Esparreguera s’iniciarà el proper 27 d’octubre, a les 7 de la tarda a Can Pasqual en Carrer Cavallers, 26, amb la primera sessió de participació ciutadana. Aquesta trobada, oberta a la ciutadania i a les entitats socials, tindrà com a objectiu reflexionar sobre les prioritats del municipi per als anys vinents en un foro de debat sobre el model urbà d’Esparreguera

La sessió s’organitzarà mitjançant una dinàmica en format Warm Room, un espai de diagnòstic obert mitjançant panells temàtics en els quals s’exposarà de manera comprensible els resultats de l’anàlisi tècnico i participativo que inclou els 10 objectius de desenvolupament sostenible inclosos a l’Agenda Urbana Espanyola, i que serà explicat per l’equip redactor. Després es treballarà en grup els continguts del diagnòstic, amb la finalitat d’identificar aspectes clau i àmbits prioritaris. A continuació del treball grupal es donarà un debat obert en el qual revisar el comentat, i començar a pensar en el marc estratègic.

A partir d’aquesta sessió es crearà un Comissionat de Barris,un òrgan de participació ciutadana, i, per tant, obert a les persones i entitats involucrades d’Esparreguera, encarregat de revisar i acompanyar els passos del procés de l’Agenda Urbana.
Es recomana inscripció prèvia per a l’assistència al taller en el següent enllaç: https://bit.ly/DiagnosticParticipatiu